Introductie Flex BV - gevolgen voor de Stamrecht BV

Introductie Flex-BV

Op 1 oktober 2012 is de wetgeving rond de Flex-BV van kracht geworden. Hierin worden erg veel zaken rond de manier waarop een BV ingericht kan worden aangepast en vergemakkelijkt. Er is veel te doen geweest over deze wet en biedt erg veel ruimte en mogelijkheden voor ondernemers die een BV willen gebruiken als rechtsvorm. Belangrijk punt vanuit het oogpunt van de Stamrecht BV is echter dat er van alle wijzigingen die deze wet met zich meebrengt er eigenlijk maar één belangrijk is voor de Stamrecht BV (en andere BV's van simpele aard zoals Holdings en Pensioen BV's);

De eis van een minimaal startkapitaal van € 18.000 is vervallen

Dit betekent dat u nu een Stamrecht BV kunt oprichten waar slechts € 1 in gestort hoeft te worden (kunt u ook op papier verschuldigd blijven), waar u voor 1 oktober 2012 verplicht was minimaal € 18.000 in te brengen in de BV. Dit hoefde doorgaans ook niet zozeer een probleem te zijn omdat de meeste banken dit geld wel wilden lenen, maar is wel van zeer groot belang voor BV's die verlies maken of dreigen te maken.

Stamrecht BV's die verlies maken (door een te hoge oprenting of negatieve beleggingsresultaten) teren namelijk altijd eerst in op het eigen vermogen (contant geld) van de aandeelhouder, daarna pas op de ontslagvergoeding. Wanneer dit eigen vermogen maar € 1 is, zijn de risico's natuurlijk aanzienlijk kleiner. 
Maakt een Stamrecht BV bijvoorbeeld € 1.000 verlies en is er een eigen vermogen in de BV dat dit dekt (bij oudere BV's dus het geval), dan gaat het hiervan af en kost het de DGA dus € 1.000 netto (en bij € 18.000 of meer verlies dus ook eenzelfde bedrag). Bij een Stamrecht BV zonder verplicht eigen vermogen komt dit verlies geheel ten laste van de ontslagvergoeding in de BV en kost het de DGA dus maar € 1.000 bruto (afhankelijk van het toepasbare inkomstenbelasting percentage dus maar € 500 of € 600 netto).

Kortom: een BV met € 18.000 (ook al is dit geleend door de bank) kent altijd het risico dat al het mogelijke verlies dat de BV maakt tot een maximum van € 18.000 ten laste komt van de oprichter, terwijl we liever dit verlies in minder zouden brengen op de ontslagvergoeding in de BV omdat dit bruto geld is. Bij een Flex-Bv is dit het geval.

Omzetten statuten bestaande Stamrecht BV naar Flex-BV

Alle Stamrecht BV's die nu worden opgericht, hebben uiteraard maar een kapitaal van € 1 in plaats van € 18.000. Maar hoe zit het met bestaande Stamrecht-BV's? In vrijwel alle gevallen zal het aantrekkelijk zijn de statuten aan te laten passen en het besluit te nemen als aandeelhouder om het oorspronkelijke startkapitaal te onttrekken. Zo onttrekt u het privé geld uit de risicosfeer van de BV. Zeker wanneer u een BV heeft met te hoge oprenting en dus moeizaam deze rentes maakt, is het zaak snel het eigen vermogen (of wat ervan resteert) te onttrekken. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen om deze optie te bespreken. Belangrijk aspect hierbij is namelijk dat er fiscale voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden voordat er een besluit genomen kan worden om eigen vermogen uit een BV te onttrekken. Zeker wanneer er al enige duidelijkheid is op verlies, kan een DGA in de problemen komen wanneer besloten wordt het eigen geld eerst veilig te stellen, zie ook:

Publicatie fiscus aangaande opname startkapitaal

Het is dus noodzaak goed te kijken naar de stand van zaken binnen de Stamrecht BV en niet 'even snel' de statuten aanpassen.